Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

"Jsme zastřešující dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací, jejímž smyslem je spolčovat dobrovolnické mentoringové programy veřejně prospěšných organizací pracujících s dětmi, mládeží, rodinou a seniory, být partnerem domácím i zahraničním organizacím zabývajícím se dobrovolnictvím všech věkových i profesních skupin, či organizací  podobnými cíli.

Naším cílem je všestranně podporovat rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnických mentoringových programů v ČR a tím přispívat k neformální výchově, sociální aktivizaci i sociální inkluzi ohrožených skupin obyvatel."

Členské shromáždění
Asociace Pět P v ČR

Dne 20.4.2015  proběhlo Členské shromáždění Asociace Pět P v ČR v Americkém centru v Praze.

Společné foto v zahradě

Zástupce všech center přivítal pan Ray Castillo,rada pro tiskové a kulturní záležitosti a vyfotografoval se s námi na společné fotografii v zahradě Amerického centra.

Výbor asociace Pět P Foto z Amerického centra Setkání v Americkém centru Setkání v Americkém centru Setkání v Americkém centru Setkání v Americkém centru

 

Program Pět P

Logo Big Brothers Big Sisters

Program Pět P je preventivní program pro děti postavený na principu dobrovolného vztahu mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem. Program nabízí dětem i dobrovolníkům:

  • pomoc
  • podporu
  • přátelství
  • péči
  • prevenci

Program Pět P v České republice je národní variantou programu Big Brothers Big Sisters.

Jak Pět P funguje?

Pět P je jedním z dobrovolnických programů, který funguje na principu „one to one“. Jeden dospělý dobrovolník se pravidelně jednou týdně věnuje jednomu dítěti, které jeho pomoc potřebuje. Vytváří se tak dlouhodobý kamarádský vztah, který je pro děti i dobrovolníky obrovským přínosem v oblastech osobního rozvoje a mezilidských vztahů .

Komu je program určen?

Dětem ve věku od 6 do 15 let, jejichž zdravý vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy a sociálním vyloučením a kterým by mohl jakýmkoliv způsobem prospět další vztah s dospělým člověkem.  Se zařazením dítěte do programu musí souhlasit rodiče.

Kdo je dobrovolník v programu Pět P?

Dobrovolníci jsou lidé, kteří chtějí někomu pomáhat. Jsou do programu pečlivě vybíráni a odborně připravováni. Jednou z podmínek je věk nad 18 let. Dobrovolník je neustále v kontaktu s profesionály, kteří program realizují a kteří mu pomáhají řešit případné problémy.

Více informací o programu Pět P v ČR i v zahraničí lze nalézt na tomto webu či na www.bbbsi.org

Aktuality

Co je nového ...


Byla zveřejněna Výroční zpráva 2015.

Výroční zprávu 2015 lze stáhnout zde.

 

sipka

Fotografie z posledního členského shromáždění Asociace dobrovolnických mentoringových programů,z.s., které se konalo v Praze v Evropském domě dne 28.4.2016.

 

Setkání v Evropském domě dne 28.4.2016 Setkání v Evropském domě dne 28.4.2016 sipka

Byla zveřejněna Výroční zpráva 2014.

Výroční zprávu 2014 lze stáhnout zde.

 

Účastníci setkání sipka

Proběhlo Členské shromáždění Asociace Pět P v ČR v Americkém centru v Praze
20.4.2015

Pozvánku na Členské shromáždění lze stáhnout zde.

 

Setkání PětP - společné foto sipka

Proběhlo dvoudenní celostátní setkání Asociace Pět P v ČR v Sedlci u Prahy
22.-23.10.2014

sipka

V Dokumentech je ke stažení prezentace programu PětP ve formátu pdf.

Prezentaci je možno stáhnout odtud.

sipka

V Dokumentech je ke stažení Výroční zpráva Asociace Pět P v ČR - rok 2012

Výroční zprávu je možno stáhnout odtud ve formátu pdf.

sipka

V Dokumentech je nově k dispozici výzkumné sdělení Mezinárodní srovnávací výzkum mentoringu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P v Irsku a v České Republice.
Autor: Mgr. Tereza Brumovská, MSc.

Výzkumné sdělení je možno stáhnout zde ve formátu pdf.

sipka

Stalo se ...


Koordinátoři Pět P - společné foto

Dne 23.5.2013 se ve Vsetíně v Dobrovolnickém centru ADOREA konalo další setkání moravských koordinátorek Programu Pět P za účasti zástupkyň center Programu Pět P ze Vsetína, Kroměříže, Zlína, Uherského Hradiště a Opavy.

sipka

Stalo se ...

Dne 27.3.2013 proběhlo členské shromáždění v Praze.

Zápis z členského shromáždění je k dispozici v dokumentech.

Poděkování

Vám všem za veškeré vaše osobní úsilí, které jste do realizace programu vložili a současně vám přejeme hodně radosti a krásných zážitků z dalšího rozvoje Programu Pět P v dalším roce, tak aby mohl i nadále přinášet a šířit
Pohodu,
Porozumění,
Přívětivost,
Prospěšnost
a Pohlazení po duši.

PhDr. Dagmar Cruzová
předsedkyně Asociace Pět P v ČR

Z historie Programu Pět P

Když nás před rokem 1996 oslovila paní Dagmar McGill, prezidentka mezinárodní organizace Big Brothers Big Sisters International, a nabídla nám možnost zavést v ČR dobrovolnický program, byli jsme zpočátku velmi skeptičtí. Nedovedli jsme si představit, že by se v tehdejší nově se rozvíjející společnosti našlo místo pro dobrovolnickou činnost.

Báli jsme se, že dobrovolníky neseženeme, a když ano, tak že budou "nějak divní", že se na ně veřejnost bude dívat „skrz prsty“, že program nemůže fungovat dlouhodobě a tak podobně. Byli jsme tedy velmi skeptičtí, na druhou stranu se nám zdálo, že když program funguje v jiných zemích, tak proč ne i u nás a tak jsme se začali podílet na výběru a výcviku dobrovolníků.

 Zpočátku byl program koordinován organizací Open Society Fund a od roku 1998 občanským sdružením HESTIA – Národním dobrovolnickým centrem ...

více o historii Programu Pět P

 

© Ing. Petr Kunčar 2014-2016 | kuncar@bluetone.cz | all rights reserved