Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

Plzeňský kraj
Totem

Název organizace:
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Adresa organizace: Kaznějovská 51, 312 00 Plzeň
Webové stránky: www.totem-rdc.cz
Kontakty: 377 260 425, 603 438 178, 606 214 066
Koordinátor: Mgr. Petra Hinnerová, 730 941 418 hinnerova@totem-rdc.cz
Příprava dobrovolníků: Monika Bucková, 732 773 858, buckova@totem-rdc.cz
Garant: Vlasta Faiferlíková, 606 214 066
Supervizor: Mgr. Lenka Meteláková - Pekařová

Informace o současnosti Programu Pět P u nás:

  • TOTEM RDC program Pět P a další mentoringové programy realizuje od roku 1999. Za tuto dobu jimi prošlo více než 139 dětí, 113 dvojic + 5 skupin programu KOMPAS®.
  • V červnu 2015 máme 16 aktivních dvojic, další připravujeme.
  • Dlouhodobě probíhá propagace programu, hledání nových dobrovolníků a vhodných dětí.
  • Aktuálně plánujeme společné akce zapojených dvojic a letní tábor.
  • Aktivně spolupracujeme s organizacemi v regionu zacílenými na sanaci rodiny a podporu pěstounských rodin.
  • Jsme podporování MmP, MVČR, MŠMT.
  • V roce 2010 jsme pro program Pět P Pověření MPSV k výkonu sociálně právní ochraně dětí.
  • V roce 2012 MV ČR udělilo TOTEM - RDC Akreditaci k vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby pro projekt MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ S RIZIKEM OHROŽENÍ VÝVOJE A SPOLEČENSKÉHO ZAČLENĚNÍ, kterou pravidelně aktualizujeme.
  • Od 1.9.2015 jsou naše mentoringové programy registrovány jako SAS pro rodiny s dětmi u Krajského úřadu Plzeňského kraje.
  • Ročně se věnujeme 20 až 30 dvojicím.

« Zpět (Členové Asociace Pět P v ČR)

© Ing. Petr Kunčar 2014-2016 | kuncar@bluetone.cz | all rights reserved