Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

Praha
Hestia

Název organizace: HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
Adresa organizace: Štefánikova 21, 150 00, Praha 5
Webové stránky: www.petp.hest.cz
Kontakty: 257 328 901, 728 006 514,
Email: petp@hest.cz
Koordinátorky: Mgr. Monika Caudrová Redmerová
 a Mgr. Radka Šimková Koutová
Supervizor dobrovolníků: Mgr. Tomáš Řezníček
Supervizorka koordinátorek: Mgr. Monika Havlíčková
Psycholožka: Mgr. Adriana Hajová
Lektor výcviků: Bc. Vilém Urban

Informace o současnosti Programu Pět P u nás:

  • Pražské centrum bylo založeno roku 1996 a za dobu jeho fungování jím prošlo více než 400 dvojic. V posledních letech zůstává průměrný počet dvojic okolo 65.
  • K dispozici mají nejen klubovnu, ale i možnost zapůjčit si různé hry, sportovní vybavení nebo permanentky. Mimo běžné parťácké fungování se Praha zaměřuje na pořádání jednodenních zážitkových společných akcí jako jsou různé workshopy, sportovní akce, výlety a kulturní akce.
  • Vyvrcholením celoročního fungování bývá pravidelně letní tábor.
  • Pražské centrum je registrováno jako sociálně aktivizační sociální služba podle zákona 108/2006 Sb., byla mu udělena akreditace Ministerstva vnitra pro práci s dobrovolníky a získalo pověření k sociálně právní ochraně dětí.
  • Každoročně jsme podporováni MPSV, MV, Magistrátem hlavního města Prahy, MŠMT a dalšími státními i nestátními institucemi.
Dvojice při hře

Jedna z dvojic

Děti v kostýmech

« Zpět (Členové Asociace Pět P v ČR)

© Ing. Petr Kunčar 2014-2016 | kuncar@bluetone.cz | all rights reserved