Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

Zlínský kraj
Domek

Název organizace: Domek pro preventivní programy zaměřené na děti,
mládež a jejich rodiny, o.s.
Adresa organizace: Česká 4789, 760 05 Zlín
Webové stránky: www.svpdomek.cz
Kontakty: 577 242 786, 608 781 909, M.Forgacova@seznam.cz
Koordinátorka: Marie Forgáčová
Supervizor: PhDr. Zdeňka Marková
Prezentace: Program Pět P ve formátu PowerPoint 2007
Pokud nemáte ve svém počítači nainstalován program PowerPoint, pak si můžete stáhnout zdarma program PowerPoint Viewer (instalační soubor má 60 MB)
Prezentace: Program Pět P ve formátu PDF
Pro prohlížení souboru si můžete stáhnout Acrobat Reader (instalační soubor má asi 37 MB)

Informace o současnosti Programu Pět P u nás:

 • V rámci o.s. Domek funguje program Pět Pod roku 2001.
 • Dne 27.1. 2003 jsme získali od Krajského úřadu pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.
 • Od roku 2005 byl zaznamenán výrazný nárůst dobrovolnických dvojic, v průměru pracuje 16 dvojic dítě – dobrovolník.
 • V roce 2008 MV ČR udělilo o.s. Domek Akreditaci k vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase na území Zlínského kraje v programu Pět P.
 • V současné době (červen 2011) pracuje 28 dobrovolnických dvojic a 5 dobrovolníků čeká na psychosociální výcvik a následné zařazení do Programu Pět P
 • Nevýhodou je, že nemáme vlastní klubovnu, dvojice využívají prostory v DDM ASTRA, T klubu, Střediska volného času-Ostrov radosti a taktéž klubovny a hřiště u SKM na Jižních svazích ve Zlíně.
 • Již několik let pomáháme při veřejné sbírce ve prospěch Ligy proti rakovině prodejem kytiček – dobrovolník + litlík.
 • Organizujeme společné akce – jednodenní výlet na hrad Lukov, výlety do ZOO Lešná, vánoční posezení, grilování v závěru školního roku společně s klienty SVP Domek, návštěva Dětského domova a Speciální školy na Lazech, aj.
 • Rádi přivítáme nové dobrovolníky.
 • Oficionální sponzor projetku: Česká spořitelna, a. s.
 • Naši další sponzoři: pojišťovna Kooperativa, ZUŠ Zlín, město Zlín, MV ČR, Nadace Děti-kultura-Sport Uherské Hradiště, fa EPOS s r.o., fa Hubert Kutňák s r.o. a další soukromé osoby
Foto dvojice

Jedna z dvojic

Výlet na závěr školního roku

Společný výlet
závěr školního roku 2011

« Zpět (Členové Asociace Pět P v ČR)

© Ing. Petr Kunčar 2014-2016 | kuncar@bluetone.cz | all rights reserved