Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

Zlínský kraj
Spektrum

Název organizace:
Národní koordinační centrum Asociace Pět P v ČR
Dobrovolnické centrum SPEKTRUM Kroměříž
Adresa organizace: Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, o.s.
Husovo nám. 229, 767 01 Kroměříž
Webové stránky: www.spektrumkm.cz
Kontakty: 573 333 333, spektrum.km@volny.cz
Kontaktní osoby:
PhDr. Dagmar Cruzová
- předsedkyně výboru Asociace Pět P v ČR
- odborný garant programu Pět P
Bc. Lenka Chytilová
- předsedkyně o.s. Spektrum preventivních programů pro děti a mládež

Informace o současnosti Programu Pět P u nás:

  • Pět P je realizován od roku 1998
  • Každoročně kolem 30 aktivních dvojic dobrovolník-dítě
  • Finanční zdroje: Zlínský kraj, Město Kroměříž
  • Program Pět P je realizován jako forma následné péče pro děti – klienty Střediska výchovné péče v Kroměříži. Dobrovolníci jsou především studenti Vyšší odborné školy pedagogické a sociální v Kroměříži , oboru sociální pedagog
  • O.s. Spektrum je držitelem pověření MPSV k sociálně právní ochraně dětí od r. 2001
  • Program je akreditován u MVČR ,odd.dobrovolnické služby od roku 2004
Středisko v Kroměříži

Budova střediska v Kroměříži

Společné foto dobrovolníků

Naši dobrovolníci v Programu Pět P

« Zpět (Členové Asociace Pět P v ČR)

© Ing. Petr Kunčar 2014-2016 | kuncar@bluetone.cz | all rights reserved