Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

Mezinárodní výzkum

Mezinárodní výzkum mentoringu v programu
Big Brothers Big Sisters/ Pět P: 2009 - 2013

Mezinárodní výzkum mentoringu je doktorandský projekt vedený Mgr. Terezou Brumovskou, M.Sc. pod supervizí prof. Pata Dolana, držitele UNESCO Chair for Children, Youth and Civic Engagement a výkonného ředitele UNESCO Child and Family research Centre při NUI Galway, a co-supervizí Dr. Benadine Brady, specialistky ve výzkumu mentoringu, dětí a mládeže při NUI Galway, UNESCO Child and Family Research Centre, a Dr. Gabriely Seidlové Málkové, specialistky ve výzkumu školní a vzdělávací psychologie při Fakultě Humanitních Studií Univerzity Karlovy v Praze.

Mentoring je označení pro princip individuálních blízkých vztahů mezi starším, zkušenějším a pečujícím mentorem a jeho mladším chráněncem. Cílem vztahu je celkový rozvoj osobnosti mladšího chráněnce se zaměřením na podporu jeho silných stránek. Na tomto cíli mají zájem oba zúčastnění. Program Pět P využívá principu mentoringu pro zprostředkování přínosů dobrovolnictví ohroženým dětem.

Probíhající výzkumná studie sleduje 11 dvojic programu Big Brothers Big Sisters/Pět P během jednoho roku jejich fungování. Cílem výzkumu je sledovat kvalitativní faktory mentorských vztahů se zaměřením na přístup mentorů k dětem, a vliv těchto faktorů na efektivitu pomáhajícího chování dobrovolníků v mentorských vztazích.

Vedoucí výzkumu spolupracovala s 11 dobrovolníky, dětmi a jejich rodiči, aby se s nimi sešla celkem třikrát v průběhu jednoho roku vztahu ( v letech 2010 – 2011) a ptala se na jejich zkušenosti s programem Pět P. Probíhající analýza těchto rozhovorů se zaměřuje na nejčastější témata těchto vztahů jako je: spokojenost a vnímané přínosy vztahů, přístup dobrovolníků k vytváření vztahu s dětmi a charakter a průběh těchto vztahů.

V roce 2013 je naplánováno ukončení projektu formou výstupů, tj. odborných publikací a prezentací výsledků projektu. Všichni zúčastnění respondenti výzkumné studie budou o výsledcích výzkumu informováni po jeho skončení.

Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc. vystudovala obor Studia humanitní vzdělanosti (Bc.), Studia občanského sektoru na FHS UK v Praze (Mgr.) a program International Master of Science in Social Work na Goteborg Univesitat ve Švédsku (M.Sc). V současné době je doktorandkou v UNESCO Child and Family Research Centre při School of Political Science and Sociology, National University of Ireland, Galway.

Tereza sama v letech 2000 – 2003 v programu Pět P působila jako dobrovolnice. Svou zkušenost a spolupráci s programem následně využila v bakalářské a magisterské práci na téma typologie mentorských vztahů v programu BBBS/ Pět P, obhájené na FHS UK, a ve srovnávací studii českého a švédského mentoringu, obhájené na Goteborg University.

Tereza má také domácí i mezinárodní zkušenost se sociálními službami pro děti, dospívající a rodiny ve Švédsku, Španělsku a Irsku. Spolupracovala s Národním institutem dětí a mládeže při MŠMT ČR a s mentoringovým programem vedeným Kerry Diocessan Youth Services v Irsku. Je spoluautorkou publikace Mentoring, výchova k profesionálnímu dobrovolnictví (Portál, 2010).

V současné době pravidelně přednáší o mentoringu na NUI Galway a na mezinárodních konferencí na téma kvality sociálních služeb pro děti, dospívající a rodiny i na téma pozitivního vývoje dětí a dospívajících. 

International Research in Youth Mentoring Relationships
in Big Brothers Big Sisters/5P programme in the Czech Republic

The International Research on Youth Mentoring Relationships in BBBS programme in the Czech Republic is led by Ms. Tereza Brumovská, a PhD. Candidate at National University of Ireland, Galway, UNESCO Child and Family Research Centre. It is supervised by Prof. Pat Dolan, UNESCO Chair in Children, Youth and Civic Engagement holder and director of UNESCO Child and Family Research Centre, NUI Galway, and co-supervised by Dr. Bernadine Brady, a researcher in youth mentoring, children and community development at NUI Galway, and Dr. Gabriela Seidlová Málková, a senior researcher in educational and school psychology, Faculty of Humanities, Charles University in Prague, the Czech Republic.

Mentoring is the name for a one-to-one individual close caring and supportive relationship between older, wiser mentor and his younger protégé. The aim of the relationship is to support mentee´s positive development (socio-emotional, cognitive, individual etc.) with focus on his strengths and both, the mentor and his protégé have mutual interest in this aim. The mean of development of mentee is the quality of the mentoring relationship that is spent enjoyable leisure-time activities regularly one afternoon a week for the period of 10 months.

The International Research in Youth Mentoring Relationships in BBBS/Pět P programme in the Czech Republic tracks 11 case studies of formal youth mentoring matches during the one year of the relationships´ course. It aims to explore the qualitative moderators of the relationships that impact on the perceived efficacy and satisfaction in mentoring relationships. The research study focuses on motivation of mentors and their styles of helping behavior as moderators of the perceived benefits, relationships´ development and character and the level of satisfaction of participants in formal youth mentoring relationships.

Tereza has led 3 rounds of interviews with 11 mentors, children and parents during 10 – 10 months of relatioships´ duration (2010 – 2011). The interpretive phenomenology analysis (IPA) of data explores the main themes of the relationships and the variations of behavior on these themes in singular relationships during their course.

The research study will be finished in 2013 and published on its results in different forms of scientific publications, including PhD. thesis of the leading researcher.

Ms. Tereza Brumovská studied B.A. in Liberal Arts and Humanities at Charles University in Prague, Master in Civil Society Studies at the Charles University in Prague, Czech Republic (M.A.), and International Master of Science in Social Work at Gothenburg University in Sweden (M.Sc.). During her studies (2000 – 2003) she participated in BBBS programme in Prague as a voluntary mentor herself. She used her experience and skills of mentoring relationships for her undergraduate and master research studies when she focused on outcomes of mentoring, typology of mentoring relationships and comparison of Czech and Swedish mentoring schemes. As a result, she published her master research results in research report in cooperation with Ministry of Education, Youth and Sport, the Czech Republic and co-authored the monograph called Mentoring:  Towards the Professional Volunteering.

Tereza also has a national as well as international experience in work in social services for children, youth and families. She cooperated with BBBS as well as with other Swedish and Irish mentoring schemes, and Spanish Youth Social Services.

Presently, she is a doctoral candidate in UNESCO Child and Family Research Centre at National University of Ireland, Galway in Ireland. She lectures on youth mentoring at NUI Galway, and publishes and presents her work on academic conferences on positive children and youth development and quality of social services.

© Ing. Petr Kunčar 2014-2016 | kuncar@bluetone.cz | all rights reserved